Planning

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

Woonwensenenquête

Woonwensenquête onder belangstellenden gedurende circa 3 maanden. De enquête is inmiddels gesloten.

Indicatie:
T/m medio juli 2017

Terugkoppeling woonwensenenquête

De afgelopen maanden stond de enquête online. Hierin is onder andere gevraagd naar voorkeur voor woningtype en architectuurstijl. Wij mogen constateren dat de input vanuit de enquêtevragen aangeeft dat er veel interesse is in de locatie en in het project Florissant Wonen. Meer weten over de uitkomsten van de enquête: klik hier.

Indicatie:
Zomer 2017

Het ontwerp

Er is een start gemaakt met het opzetten van een architectonisch ontwerp. De diversen mogelijkheden zijn bekeken samen met het ontwikkelteam (o.a. projectontwikkelaar en architect). De uitkomsten van de woonenquête zijn hierin meegenomen. Dit resulteerde 7 december 2017 in een planpresentatie waarbij we de eerste plannen hebben gepresenteerd.

Indicatie:
Najaar 2017

Planpresentatie

7 december 2017 heeft de planpresentatie plaatsgevonden van het project. Tijden de presentatie hebben we de algemene plannen gepresenteerd.

Indicatie:
4e kwartaal 2017

Bestemmingsplan

De bestemmingsplanprocedure voor Florissant Wonen loopt. We hopen u binnenkort te kunnen melden wanneer het bestemmingsplan aan de Gemeenteraad van Alphen a/d Rijn wordt aangeboden.

Indicatie:
Najaar 2017

Prognose start verkoop (fase 1)

De prognose is dat de verkoop van fase 1 in 2019 zal plaatsvinden.

Indicatie:
2e helft 2018

Start Bouw

Indien alles volgens bovenstaande planning verloopt en wij voldoende woningen in fase 1 hebben verkocht (ca. 70%), zal de bouw van de woningen in 2019 starten.

Indicatie:
Begin 2019


* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast.
Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Schrijf u snel in, wij houden u op de hoogte!

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp
Florissant Wonen Boskoop

“Florissant Wonen, wonen in het Groene Hart”

Contactpersonen Florissant Wonen

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

Caroline Vredebregt