Druk bezochte planpresentatie Florissant Wonen

Geplaatst op 11-12-2017

Druk bezochte planpresentatie Florissant Wonen
Afgelopen donderdag heeft de planpresentatie plaatsgevonden van het project Florissant Wonen in Boskoop. Na een 1e informatieavond voor omwonenden op 24 januari 2017 presenteerde AM donderdag 7 december de voorlopige plannen. AM ontwikkelt de zeven hectare grote locatie met voormalige boomkwekerijgronden naar een woongebied. In het gebied wordt het wonen in een typisch Boskoopse sfeer geïntegreerd in het bestaande landschap van landstroken en watergangen. Het plan vormt de verbinding tussen het station en het centrum van Boskoop. Er is veel aandacht voor langzaam verkeer verbindingen en een hoogwaardige en duurzame inrichting van de openbare ruimte. Bijna alle woningen zullen aan het water grenzen.

Informeren omwonenden
Tijdens deze avond waren ca. 180 personen aanwezig. Het doel van deze avond was het informeren van de omwonenden en belangstellenden van het project. Vanaf 19.00 uur waren omwonenden uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen. Op diverse panelen kon men zich laten informeren over oa. het stedenbouwkundig plan, het woningbouwprogramma, de fasering en architectuurstijl. Zij werden oa te woord gestaan door de Gemeente Alphen a/d Rijn, van Egmond totaal architectuur en het projectteam van AM. De reacties op het plan waren overwegend positief. Met name het groene en ruime opgezette karakter van de wijk en de te realiseren langzaam verkeersverbinding tussen het centrum en het station worden door omwonenden gewaardeerd.

Positieve reacties op nieuwbouwplannen
Vanaf 20.00 uur waren ook belangstellenden van harte welkom om kennis te nemen van de plannen en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. De avond is goed bezocht en ook hier waren de reacties enthousiast op de architectuurstijl, de opzet van de wijk en de mogelijkheid om een eigen woning te realiseren op één van de vrije kavels. Tijdens de gesprekken met belangstellenden hebben we tevens terugkoppeling ontvangen op het voorgenomen (woon)programma. De suggesties nemen we mee in de verdere ontwikkeling.

Vervolg
Tijdens de planpresentatie hebben we de algemene plannen gepresenteerd, de komende maanden wordt het plan nader uitgewerkt en de woningen verder ontworpen. Naar verwachting presenteren we in het eerste kwartaal de woningtypes die in de eerste fase in verkoop gaan. De start verkoop wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2018.

Planpresentatie gemist of de informatie nogmaals bekijken?
Via deze link kunt u de informatiepanelen van de planpresentatie bekijken. We benadrukken dat het gaat om de voorlopige plannen. De schetsen en plattegronden dienen ter indicatie en geven geen exacte weergave van de werkelijkheid.

Op dit moment zijn de woningen nog niet in verkoop. Staat u ingeschreven als belangstellende? We houden u dan graag via nieuwbrieven op de hoogte van de voortgang van het project. De komende tijd breiden we tevens de website verder uit met meer informatie gericht op verkoop van fase 1.

 

  • Druk bezochte planpresentatie Florissant Wonen

“Florissant Wonen, wonen in het Groene Hart”

Contactpersonen Florissant Wonen

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

Caroline Vredebregt