Nieuwsbrief uitkomsten woonwensenenquete

Geplaatst op 14-08-2017

Hierin is onder andere gevraagd naar welk woningtype uw voorkeur uitgaat, maar ook op andere onderdelen hebben we uw mening gevraagd zoals voorkeur naar architectuurstijl. Wij mogen constateren dat de input vanuit de enquêtevragen aangeeft dat er veel interesse is in de locatie en in het project Florissant Wonen. Indien u de enquêtes heeft ingevuld: nogmaals hartelijk dank voor het doorgeven van uw woonvoorkeuren. De enquête is inmiddels gesloten.

We brengen u graag op de hoogte van de uitkomsten:

 • Ruim 50% van alle belangstellenden in het project heeft aan de woonwensenquête deelgenomen. Dit zijn voornamelijk twee persoonshuishoudens en gezinnen.
 • De meeste geïnteresseerden komen uit Boskoop een deel daarvan is al woonachtig in de buurt van de projectlocatie. De overige geïnteresseerden komen voornamelijk uit de omgeving van Boskoop (oa. Zoetermeer, Hazerswoude, Waddinxveen).
 • Men voelt zich aangesproken door de locatie, door de groene omgeving, de opzet van het plan met ruime kavels deels met overtuin, de centrale ligging t.o.v. het centrum van Boskoop en het feit dat het een nieuwbouwwoning is.
 • De belangrijkste keuze voor een nieuwe woonomgeving is een rustige woonomgeving en een kindvriendelijke buurt.
 • Er is een uitgesproken voorkeur voor de Jaren ‘30 architectuurstijl.Jaren 30
  Dit is de afbeelding voor de Jaren ‘30 architectuur uit de enquête. De afbeelding geeft een indruk van de architectuurstijl en is nog niet project specifiek.
 • De belangstelling is over alle woningtypen verdeeld, maar de meeste belangstelling gaat uit naar de twee-onder-een-kapwoningen.
 • De keuze voor een vrije kavel heeft met name te maken de wens een woning totaal naar eigen smaak te realiseren. De gewenste kaveloppervlakte is divers.
 • Bij de keuze voor een gelijkvloerse woning geven de meeste geïnteresseerden aan op zoek te zijn naar 2 slaapkamers ( gevolgd door 3 slaapkamers).
 • Het is de ambitie dat Florissant een gasloze wijk wordt. Dat betekent dat verwarmen en koken niet meer met gasgestookte installaties kan plaatvinden, maar uitsluitend elektrisch. Deze ambitie spreekt veel mensen aan, ruim 97% van de respondenten staat hier positief tegenover.
 • Ruim 60% van de geïnteresseerden geeft de voorkeur aan een nul-op-de-meter woning t.o.v. de een reguliere nieuwbouwwoning.
 • Daarnaast wordt er positief gereageerd op extra duurzaamheidsopties zoals straatverlichting en waterpomp voor tuinbesproeiing op zonne-energie.
 • Belangrijk bij de buitenruimte is de bezonning en het uitzicht.
 • Bij specifieke woonwensen is veelvuldig aangeven: hoogwaardige uitstraling, woonkeuken en apart 2e toilet.


Dit betreft een beknopte weergave van de totale resultaten.

Hoe nu verder...

Met de resultaten uit de enquête werken we verder aan het architectonisch ontwerp. In één van de volgende nieuwsbrieven kunnen we u de voorlopige situatietekening laten zien.

Uit de enquêteresultaten komt duidelijk naar voren dat de jaren ‘30 architectuur het populairst is onder de belangstellenden. Dit betekent ook dat we de architect de opdracht meegeven om in deze stijl en/of met stijlkenmerken van de jaren ‘30 architectuur de woningen te ontwerpen. Waarbij we streven naar een hoogwaardige, ruim opgezette en groene wijk met een gevarieerd woonprogramma.

Voorbereiding fase I

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de woningen en vrije kavels in meerdere fases in verkoop gaan. We verwachten in het 1e kwartaal van 2018 te starten met de verkoop van de eerste fase.

Planning

Tot slot ziet u in vogelvlucht onze voorlopige planning.

Het ontwerp
Er wordt binnenkort een start gemaakt met het opzetten van een architectonisch ontwerp. De diversen mogelijkheden worden bekeken samen met het ontwikkelteam (o.a. projectontwikkelaar en architect). De uitkomsten van de woonenquête worden hierbij meegenomen. Dit resulteert in een 'planpresentatie' waarbij we de plannen aan u kunnen presenteren.

Indicatie: najaar 2017

Bestemmingsplan
Het is de bedoeling dat de gemeente in het najaar het wijzigingsplan in procedure brengt, zodat de planning voor verkoop en start bouw kan worden gerealiseerd.

Indicatie: najaar 2017

Planpresentatie
Wij streven er naar in het 4e kwartaal de woningen in de eerste fase aan u te presenteren tijdens een online planpresentatie. In deze fase introduceren we alle woningtypes en koopsomindicaties. Ook kunnen we u op dat moment meer vertellen over de fasering.

Indicatie: 4e kwartaal 2017

Prognose start verkoop (fase 1)
We verwachten dat de start van de verkoop van de woningen (fase 1) in het eerste kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.

Indicatie: 1e kwartaal 2018

Start Bouw
Indien alles volgens bovenstaande planning verloopt en wij voldoende woningen in fase 1 hebben verkocht (ca. 70%), zal de bouw van de woningen rond de zomer van 2018 starten.

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven als belangstellende voor het project. Wij verwachten zoals hierboven aangegeven in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de verkoop van de woningen te starten en zullen u als eerste op de hoogte stellen. Indien gewenst kunnen wij u te zijner tijd begeleiden in het traject van de financiering. Tussentijds zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

“Florissant Wonen, wonen in het Groene Hart”

Contactpersonen Florissant Wonen

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

Caroline Vredebregt