Nieuwsbrief 22 februari 2017

Geplaatst op 05-04-2017

Stelt u zich eens voor... U slaat de gordijnen van uw nieuwe woning open en kijkt uit over een riante tuin naar de prachtige woonomgeving. In een mooie, waterrijke, groene omgeving, waar u altijd optimaal geniet van pure rust en toch zijn alle voorzieningen zo dichtbij. Hier voelt u zich gelijk thuis. Welkom in Florissant Wonen!

Hartelijk dank voor uw belangstelling in het project Florissant Wonen. Op deze droomlocatie in Boskoop ontwikkelt AM een hoogwaardig nieuwbouwproject met een divers woningaanbod. In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u omtrent de huidige stand van zaken in het project en over onze planning. Het project Florissant Wonen is in voorbereiding, ook in deze fase willen we u graag op de hoogte houden van de vorderingen. Dit doen we via de projectenwebsite www.florissantwonenboskoop.nl, nieuwsbrieven en onze facebookpagina Florissant Wonen.

Het project
Florissant Wonen wordt gerealiseerd aan het Torenpad-West, centraal gelegen achter de Zijde, tussen het NS station en het centrum van Boskoop. Op de locatie waar voorheen boomkwekers actief waren verrijst een hoogwaardige nieuwbouwwijk met volop ruimte voor groen en water. De wijk bestaat straks uit maximaal 100 woningen.

AM is eigenaar van een belangrijk deel van de gronden en werkt samen met andere grondeigenaren aan de uitwerking. Het plan is afgestemd met de Gemeente Alphen a/d Rijn. De verwachting is dat binnenkort wordt gestart met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen.

Indicatieve inrichting
Wellicht heeft u op de website deze afbeelding met de indicatieve inrichting van het gebied ook gezien. Op deze afbeelding is de structuur van het plan goed zichtbaar. Het hart van het gebied bestaat uit een gebied met overtuinen. De woningen op deze plek in het plan hebben naast een tuin een overtuin, de overtuin is via een bruggetje te bereiken. Zo is er volop ruimte om al uw tuinwensen te vervullen.
Langs de noord-, zuidzijde en aan de kant van het Rosarium is er ruimte voor diverse woningtypes. De invulling hiervoor is nog niet vastgesteld, hierbij kunt u denken aan vrijstaande woningen, vrije kavels, een kleinschalig appartementengebouw (max 10 meter hoog), eengezinswoningen of bijvoorbeeld bungalows waarbij het woon- en slaapprogramma zich op de begane grond bevindt. De invulling van het plangebied krijgt samen met u vorm.

Hoe wilt u hier wonen?
Omdat de ontwikkeling van Florissant Wonen samen met u invulling krijgt, is er ook veel te kiezen. Op dit moment werken we aan een woonwensenenquête, deze kunt u eind maart van ons verwachten. We willen graag weten naar welk woningtype uw voorkeur uitgaat, maar ook op andere onderdelen horen we graag uw mening. Bijvoorbeeld: welke architectuurstijl spreekt u aan, hoe belangrijk is een goede buitenruimte (tuin) voor u en hoe kijkt u aan tegen duurzaamheid bij de ontwikkeling van uw mogelijk toekomstige woning

Op basis van de woonwensen kijken we hoe we dit zoveel mogelijk in het plan kunnen verwerken. Hierna komen we graag bij u terug voor de eerste beelden en situering van de woningen. Naar verwachting is dit in het najaar. Tussentijds houden we u uiteraard graag ook op de hoogte.

Planning
We informeren u graag over de planning en belangrijke momenten. Hieronder ziet u in vogelvlucht onze voorlopige planning.

maart 2017
Woonwensenquête onder belangstellenden gedurende circa 3 maanden

zomer 2017/ najaar 2017
Terugkoppeling woonwensenenquête

4e kwartaal 2017
Wij streven er naar in het 4e kwartaal de woningen in de eerste fase aan u te presenteren tijdens een online planpresentatie. In deze fase introduceren we alle woningtypes inclusief woningplattegronden, artist impressions en koopsomindicaties. Indien gewenst kunnen er op basis van uw reacties nog laatste aanpassingen doorgevoerd worden in het plan. Aansluitend op de planpresentatie en zodra wij over een onherroepelijk bestemmingsplan beschikken kunnen we starten met de daadwerkelijke verkoop.

1e kwartaal 2018
Start verkoop (fase 1)

Start Bouw
Indien alles volgens bovenstaande planning verloopt en wij voldoende woningen in fase 1 hebben verkocht (ca. 70%), zal de bouw van de woningen rond de zomer van 2018 starten.

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast.

Informatiebijeenkomst omwonenden
In een volle zaal in het Flora gebouw is op dinsdagavond 24 januari door AM een informatiebijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden, ook Gemeente Alphen a/d Rijn was hierbij aanwezig. Tijdens deze avond is de opzet van de wijk gepresenteerd en was er ruimte voor vragen en discussie. De communicatie over de voortgang van het project loopt via de website en nieuwsbrieven.

Nu kan het zijn dat er specifieke informatie is voor direct omwonenden, bijvoorbeeld over geplande werkzaamheden. Bent u omwonende en wilt u van deze informatie op de hoogte blijven, stuurt u dan een e-mail naar secretariaat.zuidwest@am.nl, wilt u hierbij s.v.p. vermelden dat u omwonende bent. Let op, dit is een aparte mailinglijst en is niet gericht op de verkoop. De belangstelling voor verkoop loopt via de website www.florissantwonenboskoop.nl. Indien u zich via de e-mail heeft aangemeld voor de informatiebijeenkomst in januari dan is uw e-mailadres bij ons bekend.

We vertrouwen er op u hiermee te hebben geïnformeerd.

“Florissant Wonen, wonen in het Groene Hart”

Contactpersonen Florissant Wonen

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

Caroline Vredebregt