Florissant Wonen – nieuwsbrief januari 2019

Geplaatst op 04-02-2019

Als belangstellende voor de nieuwbouw in Florissant Wonen - Boskoop houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen in het project. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat op het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen zijn ingediend, waardoor het bestemmingsplan nog niet kon worden vastgesteld. Dit betekent dus ook dat het nog niet volledig duidelijk is aan welke voorwaarden het project dient te voldoen. Hiervoor is een vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan nodig.

Wat betekent dit concreet?
Voordat wij onze plannen verder kunnen gaan uitwerken moet er eerst meer duidelijkheid zijn over het bestemmingsplan. In dit voorjaar zal Gemeente Alphen aan den Rijn naar verwachting het bestemmingsplan met beantwoording van de zienswijzen in de Raad behandelen en hopelijk vaststellen. Het vaststellingsbesluit wordt daarna gepubliceerd en ter inzage gelegd. Na terinzagelegging kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een beroepschrift indienen bij de Raad van State. Al deze tijd is er nog geen 100% zekerheid.

Helaas heeft dit gevolgen voor de planning en dus ook voor de start van de verkoop van de woningen. Hoeveel vertraging het plan zal oplopen is op dit moment nog niet te zeggen. Wij hopen u voor de zomer de woningtypes in concept te kunnen presenteren. Tot die tijd kunnen en zullen wij dan ook inhoudelijk weinig over het plan communiceren. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen dat u het geduld kunt opbrengen om te wachten op ons mooie project. Uiteraard houden wij u op de hoogte zodra er ontwikkelingen zijn.

“Florissant Wonen, wonen in het Groene Hart”

Contactpersonen Florissant Wonen

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

Caroline Vredebregt